INSIA ART - INSIA Insurance Intelligence & Assistance

Menu

INSIA ART

Stanovení ceny dle dokumentace převážně bez znaleckého posudku 

pojistnou hodnotu díla je tržní cena

Indiviuální posouzení zabezpečení

a dalších okolností dle skutečného stavu na místě pojištění