AXA ART - INSIA Insurance Intelligence & Assistance

Menu

AXA ART

Stanovení ceny bez znaleckých posudků 

pojistnou hodnotu díla určuje vlastník

Indiviuální posouzení zabezpečení

a dalších okolností dle skutečného stavu na místě pojištění