ÚvodZákladní informace

Základní informace

Pojištění INSIA ART chrání hodnotu  uměleckých předmětů, starožitností, sbírek a jiných cenných věcí, jejichž cena zohledňuje nejen výrobní náklady, ale i uměleckou a historickou hodnotu. Pro stanovení pojistné hodnoty nemusíte dokládat znalecké posudky. 

Poskytneme vám individuální podmínky dle skutečných potřeb a požadavků na zabezpečení.

Pojistitelné předměty
 • umělecké předměty (např. obrazy, koláže, grafická a sochařská díla)
 • starožitnosti (obvykle věci starší než 100 let s historickou hodnotou)
 • sbírky a jiné cenné věci, jejichž hodnota zohledňuje nejen výrobní náklady,
  ale i uměleckou, sběratelskou či historickou hodnotou
Nepojištěné předměty

Pojištění se nevztahuje na běžné předměty, šperky, mince, známky a historické zbraně.

Pojištěná rizika

Pojištění uměleckých předmětů INSIA ART a sbírek zahrnuje všechna rizika a je proto tzv.„allrisk“. Pokrývá nejširší možný rozsah pojištění
Kromě běžného živelního pojištění a pojištění odcizení, vandalismu je pojištěno také náhodné poškození, zničení pádem a při přepravě.

Rozšíření pojištění

Allriskové pojištění je oproti zvyklostem může být doplněno o řadu rozšíření

 • automatické pojištění nově pořízených věcí
 • zvýšení pojistné hodnoty při nárůstu tržní ceny díla během roku
 • umístění na jiném místě pojištění než je uvedeno v pojistné smlouvě
  • na výstavě
  • u restaurátora, v rámařství, ve skladu přepravce nebo uzpůsobeném celním skladu na jiné ve smlouvě ujednaném místě
  • další místa
 • škody restaurováním díla
 • škoda v důsledku nezdařeného nabytí věci – chybějící nebo vadný právní titul
Nepojištěná rizika a škody

Pojištění „all risk“ je krytí jakékoliv hmotné škody, která není jednoznačně vyloučena.

Vyloučeny jsou v zásadě škody nenáhodného charakteru (běžné opotřebení součástí, obvyklé povětrnostní vlivy) a škody, které nelze pojistit či jejichž pojištění není požadováno (válečné události, škody způsobené hlodavci, ztráta trhu, apod.).

Pojištění proti všem rizikům zabezpečuje nejširší pojistnou ochranu uměleckých předmětů.