ÚvodZákladní informace Nepojištěná rizika a škody

Nepojištěná rizika a škody

Každá pojistná smlouva obsahuje určité výluky z pojistného krytí. Pokud v důsledku takto definovaných událostí či situací vznikne škoda, není pojistitel povinen ji nahradit. Výluky mohou být definovány jak ve všeobecných pojistných podmínkách, tak ve smluvních ujednáních konkrétní smlouvy. Smlouva a její ujednání mají přednost, lze tedy ujednat i odchylné podmínky.
 
Naši pojišťovací makléři s vámi při návrhu pojistného programu podrobně proberou jednotlivé výluky z pojistného plnění a seznámí vás s možnostmi připojištění a zvláštních ujednání. Neváhejte se nás kdykoliv zeptat na cokoli, co Vás ve vztahu k pojištění INSIA ART zajímá. Rádi Vám vysvětlíme i nejasné či obtížně srozumitelné formulace v textech pojistných smluv či podmínek.